VSM koopt collectie materieel van particulier; 27-04-2011

Het materieelparkIn de afgelopen 36 jaar heeft de VSM veel inkomsten uit de exploitatie van de treindienst en de bijdragen van donateurs geïnvesteerd in de aanschaf en het onderhoud van het historisch materieel en van de spoorbaan.

Veel locomotieven en rijtuigen werden aangekocht door particulieren. Deze stelden het materieel in bruikleen ter beschikking aan de VSM. Zo kon de VSM uitgroeien tot een financieel kerngezond historische spoorbedrijf.
Een van deze particulieren heeft besloten zijn volledige collectie te verkopen. Deze collectie bestaat uit acht stoomlocomotieven, waaronder de 23 071 en de 23 076, vier diesellocomotieven, zeven rijtuigen en veel onderdelen en andere materialen.
Om te voorkomen dat dit waardevolle materieel voor de VSM verloren gaat heeft het bestuur van de Stichting VSM op 22 maart jl. besloten de gehele collectie aan te kopen.

ObligatieleningMet deze aankoop is een omvangrijke som geld gemoeid die de VSM niet geheel uit haar reserves kan betalen. Hoewel deze aankoop een behoorlijke aanslag betekent op de financiële positie van de VSM beschouwt het bestuur deze aankoop als een goede investering voor de toekomst. Door deze aankoop is een waardevolle collectie historisch spoorwegmaterieel voor de toekomst veiliggesteld binnen de Stichting VSM.

Obligatielening stichting VSM

Voor de aankoop van een collectie spoorwegmaterieel kan niet eenvoudig geld worden geleend bij een bank. Voor de financiering van deze “roerende” collectie is een andere aanvullende financiering nodig. Daarom heeft het bestuur van de Stichting VSM besloten tot de uitgifte van een obligatielening van €200.000,-.
Ook u kunt de VSM helpen bij de aankoop van deze unieke collectie materieel door de Stichting VSM geld te lenen middels het kopen van één of meer obligaties à €200,- per stuk.

Meer informatie, zoals de leningvoorwaarden en het aanmeldingsformulier, is te vinden op deze speciale pagina.
Helpt u ook mee onze unieke collectie historisch spoorwegmaterieel voor de toekomst te bewaren?

Ander nieuws: