Steun de VSM!

De VSM houdt zich bezig met het onderhouden van een rijdend spoorwegmuseum. Hiervoor heeft de VSM uw steun nodig. Word donateur van de VSM en steun daarmee het onderhoud aan de locomotieven, rijtuigen en alle andere zaken die de VSM rijk is.

Met een minimale bijdrage van € 22,50 per jaar ontvangt u drie keer per jaar ons informatieblad de Koppelstang. Wanneer u een bijdrage van € 35,- of meer doneert ontvangt u naast de Koppelstang tevens een vrijkaart. Deze vrijkaart geeft recht op een treinreis voor één persoon op één van de rijdagen van de VSM.

U kunt zich aanmelden door uw bijdrage te storten op één van onderstaande rekeningen:

ING-bank: NL83 INGB 0004 1441 12 (Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij);
Rabobank: NL62 RABO 0393 3923 33 (Stichting Veluwsche Stoomtrein Maatschappij),
onder vermelding van "Nieuwe donateur".

Wij verzoeken u bij uw overboeking uw volledige adres en eventueel emailadres te vermelden bij de "mededelingen".
Tevens kunt u met uw bijdrage diverse projecten steunen, zoals bijvoorbeeld de revisie van de 80 036.

U kunt uw bijdrage op deze fondsen storten door het gewenste bedrag over te maken op onze bankrekening onder de omschrijving van "Fonds" met het locomotiefnummer.

Koppelstang-3 2010De Koppelstang

De koppelstang is het mededelingenblad van de Stichting VSM en verschijnt drie keer per jaar voor alle donateurs van de Stichting VSM. In de Koppelstang treft u naast alle gebruikelijke informatie, zoals het redactioneel, het korte nieuws en diverse foto’s, allerlei themastukken, verslagen en sfeerverhalen over VSM-gerelateerde activiteiten.

Wie zijn wij?